A személyes adatok feldolgozásának feltételei

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

Az ügyfelek - ideértve a potenciális ügyfeleket is 

SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

Nagyon nagyra értékeljük az Önök – ügyfeleink – rokonszenvét irántunk, ezért egy összefoglalót készítettünk az Önök számára a személyes adatok feldolgozásának módjáról és kiterjedéséről, ideértve az Önök személyes adatainak feldolgozásához kapcsolódó adatalanyok jogainak körét is.

SZEMÉLYES ADATKEZELŐ

A személyes adatkezelő az Adriatic Curatio, s.r.o. társaság, Mírové náměstí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Azonosító szám: 25355261 (a továbbiakban csak „Adriatic Curatio“).

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

Csak azon személyes adatait dolgozzuk fel, és csak olyan mértékben, hogy képesek lehessünk arra, hogy szolgáltatásaink nyújtsunk Önnek, mindezt jogi kötelezettségeinket betartva, valamint jogos érdekeink védelme érdekét betartva. Személyes információkat gyűjtünk ügyfeleinktől, ideértve azokat a potenciális ügyfeleket is, akik érdeklődnek szolgáltatásaink iránt, vagy akik beleegyezésüket adták arra, hogy kapcsolatba lépjünk velük szolgáltatásaink kínálatával.


Az Ön személyazonosító és kapcsolattartó adatait dolgozzuk fel, amelyek a következők: Név, vezetéknév, születési idő (tartózkodás alatt álló ügyfelek) és/vagy név, vezetéknév, e-mail cím, telefon és cím (az edgarpower.cz e-shop ügyfelei), vagy csak az e-mail címet (levelezés) vagy név, vezetéknév, cím (minták küldése).

Személyes adatait feldolgozhatjuk:

• az Ön hozzájárulása nélkül, és pedig a szerződés alapján. A személyes adatokat az Ön szerződése teljesítése céljából dolgozzuk fel. Személyes adatainak megadása ebben az esetben teljesen önkéntes, de a szerződés megkötéséhez és az azt követő kezeléshez szükséges.
• jogos érdekekre alapulva, hogy tájékoztathassuk Önt az Ön által használt szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó hírekről, promóciókról és kedvezményekről.
• az Ön hozzájárulásával bizonyos marketing műveletek céljából (különleges ajánlatok és hirdetési üzenetek küldése)

 

 

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÓJA

A személyes adatok közvetlen feldolgozója az Adriatic Curatio, vagy kiválasztott feldolgozók, amelyek szintén elegendő és hiteles garanciát tudnak nyújtani az Ön személyes adatai védelmének biztosításához (pl. szerződött utazási iroda, utas biztosító, külső könyvelő társaság, e-shop szolgáltató). Mielőtt az ügyfél személyes adatait harmadik félnek továbbadnánk, a harmadik féllel mindig írásbeli személyes adatkezelési megállapodás megkötésére kerül sor, amely ugyanazokat a garanciákat tartalmazza a személyes adatok feldolgozásáról, mint amelyek elő vannak írva, és törvény szerűen be vannak tartva az Adriatic Curatio által.

Ezenkívül, bizonyos feltételek mellett, személyes adatait a hatóságok (bíróságok, rendőrség, közjegyzők, adóhatóságok stb.) rendelkezésére bocsáthatják törvényes hatáskörük gyakorlása során.

A SZEMÉLYES ADATTÁROLÁS HOSSZA

A személyes adatokat csak a megadott cél teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk. Szolgáltatásaink nyújtása érdekében az Ön személyes adatait az Ön szerződésének időtartama alatt, a szerződés kapcsolat megszűnését követően a törvény által feltétlenül szükséges és megkövetelt időtartamig dolgozzuk fel.

ÜGYFELEK JOGAI

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha a személyes adatokat az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel, akkor bármikor ingyenesen visszavonhatja ezen hozzájárulását.

Az információ feldolgozásának és a személyes adataidhoz való hozzáférés joga

Joga van arra, hogy információt kapjon tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e, és ha igen, akkor joga van hozzáférni ezen adatokhoz és az egyéb feldolgozási információkhoz. Az elérhetőségek az alábbiakban vannak felsorolva.

Javításhoz való jog

Önnek joga van az Önt érintő pontatlan személyes adatok kijavításhoz, mindezt felesleges késedelem nélkül.

A feldolgozási jog korlátozása

Bizonyos esetekben Önnek joga van korlátozni a személyes adatainak feldolgozását.

Kifogásra való jog

Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok feldolgozása ellentétes az adatvédelemmel vagy a törvényes előírásokkal, akkor joga van tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen.

Átvitelre való jog

Önnek joga van arra, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel írott olvasható formátumban rendelkezésre kaphassa, és arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelőhöz úgy, hogy ezen személyes adatok közvetlenül az Adriatic Curacio, s.r.o. társaság által legyenek átnyújtva egy másik adatkezelőnek, ha ez technikailag megvalósítható.

Törlésre való jog

Önnek joga van törölni személyes adatait az Adriatic Curatio s.r.o. társaságnál. A társaság köteles kérelmét betartani, de csak abban az esetben, ha azt jogi vagy szerződési kötelezettség nem akadályozza.

Vizsgálat indítására vagy panaszra való jog

Ha kétségei vannak a személyes adatok feldolgozásra vonatkozó kötelezettségek betartásával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az Adriatic Curatio s.r.o. társasággal, vagy forduljon panaszával az Úřad pro ochranu osobních údajů, amely székhelye: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email-cím: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Minden értesítést és nyilatkozatot díjmentesen és a lehető leghamarabb (de legkésőbb egy hónapon belül) be fogjuk Önnek biztosítani.

KAPCSOLATARTÁSI ADATOK

Jogait, kérdéseit vagy észrevételeit e-mailben küldheti el az info@adriatic.cz e-mail címre, írásban pedig az Adriatic Curatio, s.r.o., Mírové náměstí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, 703 00 címre, vagy a 9txm4p9 adatdobozba.