Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

Az Adriatic Curatio s.r.o. társaság online áruházának általános üzleti szerződési feltételei.

Bevezető rendelkezések
Az online áruházat az Adriatic Curatio, s.r.o. üzemelteti, székhelye: Mírové náměstí 3d / 519, Ostrava-Vítkovice, azonosító szám 25355261, bejegyzett az ostravai regionális bíróságnál, C. szakasz, 9843-as ügyszám (a továbbiakban: „az eladó”).

Kapcsolat:         
szállításí cím: Adriatic Curatio s.r.o.
elektronikus cím: info@edgarpower.cz
tel. 739634234

Ezek az Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: „általános üzleti feltételek”) tovább pontosítják az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit, a vevő egy fogyasztó, illetve egy olyan személy, amely nem vállalkozása vagy egyéb üzleti tevékenysége részeként működik a vételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor, vagy vállalkozó, ha üzleti vagy egyéb üzleti tevékenysége során jár el (a továbbiakban: „vevő”).

Ha a vevő nem fogyasztó, és vállalkozóként vásárol termékeket, hogy ezekkel a termékekkel üzleteljen, akkor a vevő köteles ezt a megrendelésben feltüntetni.

Az általános üzleti feltételek az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerves részét képezik, hogy ha azt az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésben nem állapították meg másként, a következő Polgári Törvénykönyvből (Ptk. 89/2012 sz.) és a Fogyasztóvédelmi Törvényből (Ptk. 634/1992 sz.) származó következő általános üzleti feltételeket kell alkalmazni a szerződő felek kölcsönös kapcsolatára, és pedig ha a vásárló egyben fogyasztó is.

A vevő köteles megismerkedni ezen általános üzleti feltételekkel, miközben az adásvételi szerződés megkötésével a vevő megerősíti, hogy a vételi szerződés megkötése előtt elolvasta az általános üzleti feltételeket, és hogy ezen általános üzleti feltételek elfogadja.

 


Adásvételi szerződés megrendelése és megkötése

Az eladó a saját online áruházainak weboldalán kínálja az árut, miközben az árukat leírásokkal, esetleg szemléltető fényképekkel, pontos ÁFA és ÁFA nélküli árakkal látja el.

Áru vásárlása iránti érdeklődés esetén a vevő köteles kitölteni a megrendelést, miközben az összes a dokumentumban előírt adatok kitöltése feltétele a megrendelés érvénybelépésének. A vevő a megrendelés elküldése előtt jogosult a megrendelés bármilyen jellegű megváltoztatására. Az eladó a vevő által megadott e-mail címre haladéktalanul automatikus e-mail formájában visszaigazolja a vevőnek a megrendelés beérkezését. Az eladó fenntartja azon objektív okokból történő jogát, mint például a szállítás mértéke, ár, stb., hogy felkérhesse a vevőt a rendelés megfelelő módon való megerősítésére, például írásban. Ha a vevő megtagadja a megrendelés előírt megerősítését, a felek abban állapodnak meg, hogy a megrendelés érvénytelen és a szerződést nem kötötték meg, még abban az esetben sem, ha annak átvételét az eladó megerősítette. Az adásvételi szerződést a vevő megrendelésének megküldésével és az eladó megrendelés visszaigazolásával lép érvénybe, és cseh nyelven kötik meg. Az ebből eredő adásvételi szerződést csak a felek megállapodásával vagy jogi okokból lehet megváltoztatni vagy megszüntetni.

A megerősített vevői megrendelést az eladó a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő időtartamra adásvételi szerződésként archiválja, annak sikeres teljesítése céljából, és harmadik személyek számára nem hozzáférhető.

Ár és fizetési feltételek

Az eladó köteles a vevő által megrendelt terméket a szerződéssel összhangban előírt feltételeknek megfelelően kiszállítani, és pedig a weboldalon feltüntetett áron és a vevő köteles ezen ár megtérítésére. A weboldalon feltüntetett árak a megrendeléskor érvényesek. Az eladó fenntartja a jogot az árak megváltoztatására prezentációs hiba vagy árfolyam megváltozása esetén, valamint ha a termék szállítójának ára jelentősen megváltozott, azonban miután a vevő értesítve lett az árváltozásról 7 napon belül ezen árváltozás ismertetését követően jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni. Az eladó jogosult a szállítási díj hozzáadására a vételárhoz.

Az eladó a következő fizetési lehetőségeket kínálja a megrendelt áruért: kézbesítés, banki átutalás vagy készpénz. Kézbesítés esetén a megrendelt áru a vevő által a szerződésben feltüntetett szállítási címre kerül kiküldésre, miközben a vevő átvételkor fizeti ki a megrendelt terméket. A szállítmány tartalmazni fogja a vonatkozó adószámlát is.

A vételár csak akkor tekinthető kifizetettnek, miután a teljes vételárat jóváírják az eladó folyószámlájára, vagy készpénzes fizetés esetében az eladó pénztárában vagy a szállítási társaságnak kézbesítést követően ki lett fizetve az áru.

Banki átutalás esetében a vevő köteles a vételár térítésére az eladó számlájára a előzetes számla alapján, amely a vevő által megadott e-mail címre lesz a megrendelés megerősítésével egyben elküldve. Miután az összeget jóváírták az eladó számlájára, az eladó a terméket a vevő által a megrendelésben megadott címre küldi el.

Szállítási feltételek
Az eladó a terméket a vevő által megadott címre küldi el, vagy a vevő jogosult az árut az eladó átvételi pontján a megrendelésben meghatározottak szerint átvenni. Az áruknak a megrendelésben megjelölt vevő címére történő szállítása esetén a vevő vállalja a szállítás kifizetését, kivéve, ha az adásvételi szerződésben másként állapodnak meg. A szállítási díj összegét az adásvételi szerződés határozza meg, és az adásvételi szerződésben meghatározott vételártól függ.

 

 

Az áruk kiszállítási ideje az áruk típusától függ, és minden árura külön van meghatározva. Ha a kiválasztott áru melett az van feltüntetve, hogy raktáron van, az eladó vállalja, hogy az árut 4 napon belül kiszállítja. A szállítási határidő azzal a feltétellel érvényes, hogy ha az eladó megkapja a vételi szerződésben meghatározott összes dokumentumot. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől, ha az eladó nem tudja számára még egy további 30 napos határidőn belül sem elküldeni a megrendelt árut, vagy ha nem képes a megrendelésben megadott eladó átvételi pontján az átadást biztosítani. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az eladó köteles azonnal visszafizetni a befizetett összeget a vevő által közölt számlára, legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül, kivéve, ha a szerződő felek másként állapodnak meg. Az eladó vállalja, hogy tájékoztatja a vevőt, a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címen, vagy telefonon, arról, hogy az árut postázta. A megrendelt áru akkor minősül időben kézbesítetnek, ha az árú a teljesítés helyén készen áll az átvételre legkésőbb a megállapodás szerinti vagy a további időszak utolsó napján. Ha a vevő a megrendelt árút saját okból nem veszi át, a vevő fizeti a szállítási díjat, vagy a visszaszállítás díját, illetve az ismételt szállítás teljes díját. Abban az esetben, ha a vevő ezt a megadott ésszerű időn belül sem teszi meg, az eladó jogosult visszalépni az adásvételi szerződéstől.

A vevő köteles közvetlen az áru átvételekor a szállítóval közösen leellenőrizni a küldemény állapotát (a csomagok számát, a társaság logójával ellátott szalag sértetlen állapotát, a doboz sérülését) a mellékelt szállítólevél alapján. A vevőnek joga van megtagadni egy olyan szállítmány elfogadását, amely nem felel meg az adásvételi szerződésnek, mivel a szállítás hiányos vagy sérült. Ha a vevő átveszi a sérült küldeményt a szállítótól, akkor a sérülést a szállító átadási protokolljában haladéktalanul fel kell tüntetni.

A hiányos vagy sérült szállítmányról azonnal értesítést kell küldeni e-mailben az eladó címére, valamint a sérülésekről szóló protokollt a fuvarozóval ki kell állítani és haladéktalanul továbbítani kell az eladó számára faxon, e-mailben, vagy postán. A szállítmány hiányosságára vagy külső károsodására vonatkozó kiegészítő panasz nem fosztja meg a vevőt az árut illető panasz jogától, de egyben lehetőséget ad az eladónak is annak bizonyítására, hogy nincs ellentmondás az adásvételi szerződéssel szemben.

A szerződő feleknek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítéshez fűződő jogokkal szemben a vonatkozó, általában kötelező érvényű rendeletek (különösen a Ptk. 1914–1925. §, 2099–2177. § és 2161–2144. §) szabályozzák.

Az eladó felelős a vevő felé azért, hogy az áru átvételkor hibátlan legyen.

Különösen az eladó felel a vevővel szemben arról, hogy miközben a vevő átvette az árut, az áruknak a felek által megállapodott tulajdonságai vannak, és ilyen megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által elvárt áru tulajdonságának megfelelően, valamint a reklám által, az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó megjelöl annak felhasználására, vagy amelyhez általában ilyen típusú árukat használnak, az áruk megfelelnek a megállapodás szerinti minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a kialakítást a megállapodás szerinti minta vagy modell alapján határozták meg, megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban, és az áruk megfelelnek a törvényi követelményeknek. Ha az áru nem rendelkezik a fent említett jellemzőkkel, akkor a vevő kérheti egy új árú hiánytalan kiszállítását is, kivéve, ha ez a hiba természetének következtében ésszerűtlen; ha ez nem lehetséges a vevő elállhat a vételi szerződéstől. Ha ez azonban a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül el lehet távolítani, a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolítására. A vevőnek joga van egy új áru szállítására vagy részeinek cseréjére, akár elhárítható hiba esetén is, ha az árut nem tudja megfelelően felhasználni és pedig a javítás utáni hiba ismételt előfordulása miatt, vagy nagyobb számú hiba esete miatt. Ilyen esetben a vevő jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni.

Ha a vevő nem lép vissza a szerződéstől, vagy nem gyakorolja az új áru hiba nélküli szállításának jogát, hibás részeknek cseréjét vagy az áru javítását, ésszerű kedvezményt igényelhet. A vevőnek ésszerű árengedményre van joga, még abban az esetben is, ha az eladó nem szállíthat új hiba nélküli árut, nem cserélheti ki az áru meghibásodott részét, vagy az árut nem javíthatja meg, valamint ha az eladó ésszerű határidőn belül nem javítja meg az árut, vagy ha a javítás elvégzése a vevő számára jelentős nehézségeket okozna.

A vevő nem jogosult hiba teljesítésre, ha a vevő az áru vétele előtt tudatában volt annak, hogy az áru hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hiba.

A vevőnek joga van a fogyasztási cikkekben bekövetkezett hibától a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni. Ha a hiba a kézhezvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut a kézhezvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni.

Az eladó 24 hónapos garanciát vállal minden eladott árutermékre. Ha az eladásra kerülő áruk csomagolásán vagy az árut kísérő utasításokon, a termék használatát illetően határidő van feltüntetve, például lejárati idő, a jótállási idő ezen időszak leteltekor lejár. A jótállási idő az eladás dátumától kezdődik (az adóköteles értékesítés dátuma, feltüntetve az értékesítési okmányon - számlán). A lejárati időt az áruk gyártója adja meg. A minimális garanciaidőt az áruk lejárati ideje szabályozza.

A feleknek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panaszkezelési eljárása szabályozhatja.

Szerződés felmondása

Ha az adásvételi szerződést távértékesítés útján kötik, a fogyasztónak, amely egyben a felhasználó is a Polgári törvénykönyv 1829. sz. § (1) bekezdése értelmében az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül és büntetés nélkül joga van visszavonni az adásvételi szerződést. Az eladónak a fent említett határidőn belül el kell küldenie az adásvételi szerződéstől való visszalépést. Abban az esetben, ha a vevő gyakorolja jogát és eláll a szerződéstől, felveszi a kapcsolatot az eladóval, lehetőleg írásban, és tudatja vele, hogy visszavonja a szerződést, miközben helyénvaló, ha a vevő megjelöli a megrendelés számát, a vásárlás dátumát és a számlaszámot a visszatérítéshez. Az adásvételi szerződésből való kilépéshez a vevő a jelen feltételekhez csatolt mintát is felhasználhatja, vagy a vevő elektronikus úton elküldheti a visszavonást az eladó e-mail címére az info@edgarpower.cz címre. Ha a vevő visszavonja az adásvételi szerződést, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a vásárlási szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldi az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket a vevő a felmondott adásvételi szerződés alapján kapott, ugyanolyan módon, mint ahogy a kapott pénzeszközöket megkapta. Az eladó a befizetett összeget csak akkor küldheti vissza a vevőnek más módon, ha a vevő ezt elfogadta, és ha ez nem jár további költségekkel. A visszavonási értesítéssel egyidejűleg a vevő az eredeti csomagolásában, sértetlen, fel nem használt és az esetleges tartozékokkal együtt visszaküldi az árut az eladónak, vagyis olyan állapotban, hogy az eladó az árut újból eladhassa. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott összeget visszafizetni a vevőnek korábban, mint ahogy a vevő átadja az árut, vagy mint ahogy bizonyítja, hogy az árut az eladónak postázta. Az árut rendes szállításként kell elküldeni, az utánvételként küldött küldeményt nem áll módunkban átvenni.

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy elálljon az adásvételi szerződéstől, abban az esetben, ha a megrendelt árut már nem árulják vagy nem szállítják.

Személyes adatok védelme

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő vállalja, hogy személyes adatait az eladó adatbázisában dolgozza fel, és hogy ezeket személyes adatkezelőként gyűjti be az adásvételi szerződés teljesítése céljából. A vevő személyes adatainak felhasználása a személyes adatok feldolgozásáról szóló 110/2019 sz. Ptk. szerint történik, míg a vevőnek joga van a személyes adatai feldolgozásáról szóló engedélyének írásbeli visszavonására. A vevő személyes adatai védve vannak a visszaélésekkel szemben, és az eladó vállalja, hogy a személyes adatokat semmilyen más személynek nem adja tovább, kivéve azokat a harmadik feleket, akiket szükségszerűen a vételi szerződés teljesítéséhez használt fel. Az egyedi adásvételi szerződéseket elektronikus formában archiválják, és hozzáférhetetlenek. A vevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, információt kapni azok feldolgozásáról, kijavítani és frissíteni ezeket, valamint feldolgozásuk ellen tiltakozni, panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Cseh Köztársaság - www.uoou.cz), beleértve az ilyen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is. A személyes adatok a vevő írásbeli kérése alapján eltávolíthatóak az adatbázisból.

Záró rendelkezések Ha az általános szerződési feltételek vagy az adásvételi szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatástalannak bizonyul, akkor ezen érvénytelenség vagy hatástalanság nem érinti az általános szerződési feltételek vagy az adásvételi szerződés többi részének érvényességét és hatékonyságát, kivéve az általános szerződési feltételek vagy az adásvételi szerződés egyéb tartalmától való elválaszthatatlanság esetét.

Az adásvételi szerződés bármilyen módosítása csak írásban lehetséges.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG) alkalmazása a jelen általános szerződési feltételekből fakadó szerződéses kapcsolatokra kizárt.

Ezek az általános szerződési feltételek az eladó weboldalán, a vevő rendelése elküldésének napján meghatározott módon érvényesek.

A kapcsolatokat és az adásvételi szerződésből fakadó esetleges viták kizárólag a Cseh Köztársaság törvényei alapján kerülnek megoldásra, és a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai rendezik. A vevő, mint fogyasztó és az eladó közötti viták bíróságon kívül is rendezhetők, miközben a vevő kapcsolatba léphet a jogviták peren kívüli rendezésével foglalkozó testülettel, amely a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Česká obchodní inspekce, www.coi.cz), és az ott működő szabályok szerint járhat el. További információ a bíróságon kívüli vitarendezésről a Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság (České obchodní inspekce) honlapján található. Az alternatív vitarendezés indítása az alábbi on-line űrlap segítségével is elérhető a következő weboldalon: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Ezek az általános szerződési feltételek 26. 08. 2019 től léptek hatályba és érvénybe.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Adriatic Curatio, s.r.o.
Úvodní ustanovení
Internetový obchod provozuje společnost Adriatic Curatio, s.r.o., sídlem Mírové náměstí 3d/519, Ostrava-Vítkovice, IČ 25355261, zaps. u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 9843 (dále jen „prodávající“).

Kontakt:         
adresa pro doručování: Adriatic Curatio s.r.o.
elektronická adresa: info@edgarpower.cz
tel. 739634234

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo podnikatel, jestliže jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

V případě že kupující není spotřebitel a nakupuje výrobky jako podnikatel za účelem svého podnikání s těmito výrobky, je povinen kupující toto uvést v rámci objednávky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky a úprava vyplývající z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jestliže je kupující spotřebitelem.

 

Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Prodávající nabízí zboží na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem a případně ilustrační fotografií, přesnou cenou bez a včetně DPH.

Kupující v případě zájmu o koupi zboží je povinen vyplnit objednávku, přičemž vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů je podmínkou platnosti objednávky. Kupující má právo před odesláním objednávky provádět jakékoliv úpravy své objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení objednávky, automaticky prostřednictvím emailové zprávy, odeslané prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo z objektivních důvodů, např. rozsah dodávky, cena apod., požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. písemně. Pokud odmítne kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, dohodly se smluvní strany na tom, že objednávka je neplatná a k uzavření smlouvy nedošlo, i kdyby bylo její obdržení potvrzeno prodávajícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím a je uzavírána v českém jazyce. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

Potvrzená objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

Cena a platební podmínky
Prodávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, přičemž kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 7 dnů od oznámení změny kupní ceny kupujícímu. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.

Prodávající má možnost uhradit objednané zboží dobírkou, převodem na účet či v hotovosti. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.

Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího či přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

Dodací podmínky
Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu nebo je kupující oprávněn zboží převzít na výdejním místě prodávajícího dle specifikace v objednávce. V případě dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, zavazuje se kupující zaplatit dopravné, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě.

Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. V případě, že je u vybraného zboží uvedeno, že je skladem, zavazuje se prodávající zboží expedovat do 4 dnů. Dodací lhůty platí za podmínky obdržení všech podkladů stanovených v kupní smlouvě. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající není schopen ani v dodatečné 30denní lhůtě odeslat objednané zboží prodávajícímu nebo předat na výdejním místě prodávajícího uvedené v objednávce. V případě odstoupení od kupní smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu či telefon uvedený kupujícím v objednávce. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši. V případě, že tak kupující neučiní ani v náhradní přiměřené poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající poskytuje na veškeré prodávané zboží záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jejím obalu, nebo návodu k ní přiloženém uvedena lhůta k použití věci, např. expirační doba, skončí záruční doba uplynutím této doby. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu- faktuře). Expirační lhůta je dána výrobcem zboží. Minimální doba záruky se řídí expirační dobou zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí dodaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícím odesláno ve výše uvedené lhůtě. V případě, že kupující využije svého práva a od kupní smlouvy odstoupí, kontaktuje prodávajícího, nejlépe v písemné formě, že odstupuje od smlouvy, přičemž je vhodné, aby kupující uvedl číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář, který je přílohou těchto podmínek nebo může kupující zaslat odstoupení elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího info@edgarpower.cz. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě zrušené kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým finanční prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Současně s oznámením o odstoupení zašle kupující zboží zpět na své náklady prodávajícímu v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, včetně případného příslušenství, vše schopné dalšího prodeje. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí být zasláno jako obyčejná zásilka, dobírky nebudou přijaty.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

 

Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího jakožto správce osobních údajů, a to za účelem plnění kupní smlouvy.  Nakládání s osobními údaji kupujícího je prováděno v souladu se zákonem č.  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, přičemž kupující má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití, přičemž prodávající se zavazuje nepředat žádný z osobních údajů další osobě, vyjma třetích osob, které nezbytně použil k plnění kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou nepřístupné. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, žádat informace o jejich zpracování, právo na jejich opravu a aktualizaci, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika - www.uoou.cz), včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

 

Závěrečná ustanovení
Pokud by se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nebude mít tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, s výjimkou případu neoddělitelnosti od dalšího obsahu všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy.

Jakékoliv změny v kupní smlouvě je možné činit pouze písemně.

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) pro smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek je vyloučena.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Spory mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím lze řešit také mimosoudně, přičemž kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. 8. 2019